Dental Volunteers Conference "Best for Best"

Dental Volunteers Conference "Best for Best"

GREETING SPEECH

Uhryn Myron

10.00-10.15

GREETING SPEECH

Podilchuk Denis

10.15-11.00

Kulygin Oleg

Solomiychuk Yaroslav

11.00-12.30

Yaschenko Igor

Romanko Andrii

Solonko Myroslav

12.30-14.00

Ryzhuk Kristina

14.00-15.00

Gryzodub Ievgen

15.00-16.30

Zemka Valerii

Discussion

16.30-17.00